Liber Läs!

Ett inkluderande läromedel i svenska med en tydlig struktur och enkelhet som bidrar till förbättrad läs- och skrivinlärning.

 • Det allra bästa stödet i din undervisning för att stärka elevernas läsförståelse.
 • Varje del i serien tränar olika förmågor inom läs- och skrivutvecklingen.
 • Bygger på teorin The Simple View of Reading.

 • Produkter i serien

  Lästräna

  Liber Läs Lästräna A bok 1
  Häftad, 2023
  (47-14888-2)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Liber Läs Lästräna A bok 1 och 2
  Häftad, 2023
  (47-15089-2)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Liber Läs Lästräna A bok 2
  Häftad, 2023
  (47-14912-4)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Liber Läs Lästräna B bok 1
  Häftad, 2023
  (47-14889-9)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Liber Läs Lästräna B bok 1 och 2
  Häftad, 2023
  (47-15090-8)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Liber Läs Lästräna B bok 2
  Häftad, 2023
  (47-14913-1)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg

  Alfabetskit

  Liber Läs Väggalfabet A-Ö
  2023
  (47-15165-3)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Liber Läs Spårakort A-Ö
  2023
  (47-15166-0)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Liber Läs Alfabetsremsa 10-pack
  2023
  (47-15167-7)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg

  Första Läseboken

  Liber Läs Första Läseboken
  Häftad, 2023
  (47-14890-5)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg

  Läslust

  Läslust C — kommer 2024


  Ordkunskap

  Ordkunskap C lärarhandledning — kommer 2024

  Ordkunskap D lärarhandledning — kommer 2024


  Språklära

  Språklära — kommer 2024


  Ett helhetsgrepp på läsinlärningen

  Liber Läs ger dig som lärare det allra bästa stödet i din läs- och skrivundervisning och har som syfte att stärka elevernas läsförståelse. Serien bygger på teorin The Simple View of Reading som handlar om att vi behöver behärska både den tekniska avkodningen och innehållet i språket för att förstå det vi läser. För att göra det enklare för eleverna och för dig som undervisar tränar varje del i serien olika förmågor inom läs- och skrivutvecklingen.

  Här finns en översikt av materialet i Liber Läs!  Lärarhandledningar med fokus på ordförrådet

  Ordkunskap är en serie lärarhandledningar som fokuserar på att stärka det viktiga ordförrådet, med lektionsupplägg och elevmaterial/kopieringsunderlag för enskilda elevövningar. Att kunna många ord, men även att förstå dem på djupet och veta hur och när de ska användas är avgörande för våra elevers lärande och framgång i skolan enligt forskning. Materialet ger dig verktyg för att stötta dina elever i att utveckla ett skolordförråd som stärker inlärningen i alla skolämnen och därmed ökar läsförståelsen.
  Tränar kopplingen mellan språkljud och bokstäver

  I Lästräna får du en lärarhandledning med lektionsupplägg och elevböcker som tränar kopplingen mellan språkljud och bokstäver parallellt med fonologisk medvetenhet och sammanljudning. Forskning visar att dessa färdigheter är avgörande för att knäcka läskoden och bli starka läsare. Dina elever får även träna formande av bokstäver samt att skriva.


  Upprepad läsning utvecklar läsflytet

  I Första Läseboken får eleverna utveckla läsflyt genom upprepad läsning. Det är en metod som har starkt stöd i forskningen. Boken innehåller texter i flera nivåer, vilket gör det enkelt för dig som lärare att tillhandahålla texter utifrån varje elevs behov. Boken kan användas både i skolan och hemma.

  Stöd, lektionsupplägg och elevbok som tränar lässtrategier

  Läslust (kommer 2024) ger dig som lärare en lärarhandledning med lektionsupplägg och förslag till arbetet med att ge eleverna en fördjupad förståelse för innehållet i olika texttyper. Eleverna har varsin elevbok där de tränar olika lässtrategier för att förstå det de läser. Med hjälp av checklistor och andra stödstrukturer får eleverna sammanfatta, återberätta och skriva egna texter utifrån egna erfarenheter.


  Förfinar och utvecklar skriftspråket

  I Språklära (kommer 2024) får eleverna träna på språkets struktur. När eleverna har erövrat skriftspråket behöver det förfinas och utvecklas. På ett lekfullt sätt får eleverna utveckla sin förståelse hur det svenska språket är uppbyggt. Det är viktigt för elevernas förmåga och självförtroende att uttrycka sig, både muntligt och skriftligt.  Ingrid Thulin Olander är leg. logoped och projektledare inom språkutveckling. Hon arbetar som språk-, läs och skrivutvecklare i Lunds kommun med övergripande strukturer för att främja en språkligt tillgänglig lärmiljö.

  Lejla Mandzic Lejla Mandzic är leg. logoped och språk, läs- och skrivutvecklare. Hon arbetar som skollogoped inom Malmö stad och möter dagligen elever med stora språkliga utmaningar. Ingrid och Lejla är författare till Ordkunskap A–D.

  Anette S Panboon och Victoria W Gustafsson är aktiva lärare med många år i yrket. Anette arbetar som lärare och Victoria är speciallärare inom språk-, skriv- och läsutveckling. De brinner för att utveckla undervisningen och har varit aktiva i ett antal skolutvecklingsprojekt. Tillsammans skriver de läromedel i svenska och matematik för åk f-6.