Läsförståelse för det livslånga lärandet

God läsförståelse är grunden för ett framgångsrikt lärande. Ju bättre man förstår skriven text desto lättare är det att komma vidare på kunskapsresan.

Förmågan att läsa är en färdighet som måste tränas. Forskning visar att det fordras 5000 timmar av läsning för att bli en god läsare. För att utveckla en bra läsförståelse och kunna ta till sig och förstå olika typer av texter behöver man också arbeta aktivt med lässtrategier.
Träna läsförståelse med läromedel

Studentlitteratur har ett brett och omtyckt utbud av läromedel där eleverna på ett varierat sätt får möjlighet att träna sin läsförståelse. Våra läromedel ger struktur i undervisningen och möjlighet för eleverna att arbeta gemensamt och enskilt med läsförståelse och lässtrategier.

I våra läsförståelsematerial möter eleverna olika texttyper. Till texterna finns uppgifter där dina elever får arbeta med läsförståelse på olika nivåer. En del svar står tydligt uttryckt i texten medan andra svar kräver att dina elever gör inferenser samt reflekterar och drar egna slutsatser.Träna läsförståelse med lättlästa böcker

De är indelade i olika nivåer och de bidrar till att väcka läsvilja och skapa läslust. Till alla våra lättlästa titlar finns arbetsmaterial som du kan ladda ner kostnadsfritt på vår hemsida. I arbetsmaterialen finns en lärardel och en elevdel.

Lättlästa böcker är ett utmärkt sätt att hjälpa de elever som läser långsamt att utöva sina läsfärdigheter utan att de behöver känna sig avskräckta av svåra ord eller meningar.Utveckla elevernas läsning

Oavsett vad du söker för att utveckla elevernas läsning, läsförståelse och ordförråd har vi ett brett och relevant utbud av läromedel och lättlästa böcker för alla årskurser och behov.

Tillsammans bidrar vi till att fler barn och unga tränar upp en god läsförmåga som ger dem ett bra ordförråd, utvecklar deras empati och gör dem till aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle!

Se Studentlitteraturs titlar om läsförståelse

Sök enkelt åldersgrupp via knapparna nedan.

Läsförståelsetitlar för förskoleklass – åk 3

Läsa lätt 1 paket 5 olika böcker
Häftad, 2013
(44-09054-2)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsa lätt 2 paket 5 olika böcker
Häftad, 2013
(44-09055-9)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsa Lätt Versaler 1 paket 5 olika böcker
Häftad, 2014
(44-10529-1)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsa Lätt Versaler 2 paket 5 olika böcker
Häftad, 2014
(44-10530-7)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsa lätt Läsförståelse Lisa och Leo
Häftad, 2017
(44-11608-2)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsa Lätt Fakta om djur 1 5-pack
Häftad, 2020
(44-13839-8)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsa Lätt Fakta om djur 2 5-pack
Övrigt, 2020
(44-13840-4)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsa lätt läsförståelse Fakta om djur
Övrigt, 2020
(44-13837-4)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Åke är en räv 5-pack
Häftad, 2013
(44-09314-7)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Fia är ett får 5-pack
Häftad, 2014
(44-10338-9)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Ida är en mus 5-pack
Häftad, 2013
(44-09464-9)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Mia är en myra 5-pack
Häftad, 2013
(44-09115-0)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Isa är en ko 5-pack
Häftad, 2013
(44-09590-5)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Leo är en mås 5-pack
Häftad, 2013
(44-09679-7)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Åke söker ny lya 5-pack
Övrigt, 2012
(44-08724-5)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Fia får nya vänner 5-pack
Övrigt, 2012
(44-08713-9)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Ida tar ett bad 5-pack
Övrigt, 2012
(44-08716-0)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse Mikro
Häftad, 2023
(44-16125-9)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse mini
Häftad, 2020
(44-13838-1)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse Start
Häftad, 2016
(44-11320-3)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse Rosa
Övrigt, 2023
(44-16126-6)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse Grön för lågstadiet
Häftad, 2011
(44-07765-9)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse Grön Lärarens bok
Häftad, 2011
(44-07753-6)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse Blå för lågstadiet
Övrigt, 2012
(44-08146-5)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse Blå för lågstadiet Lärarens bok
Övrigt, 2012
(44-08185-4)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse Röd för lågstadiet uppl 2
Häftad, 2011
(44-07249-4)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse Röd för lågstadiet Lärarens bok
Häftad, 2022
(44-07298-2)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läs och tänk Start Läsförståelse uppl 2
Övrigt, 2015
(44-11017-2)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läs och tänk A Läsförståelse uppl 2
Häftad, 2011
(44-07248-7)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läs och tänk B Läsförståelse
Häftad, 2011
(44-07374-3)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läs och tänk C Läsförståelse
Häftad, 2013
(44-09627-8)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Mellan raderna - lättläst Uppl 3
Spiral, 2015
(44-10967-1)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Vad står det mellan raderna
Spiral, 2015
(44-10880-3)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Mycket mer mellan raderna
Spiral, 2015
(44-10805-6)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Mellan raderna - avancerad
Spiral, 2015
(44-10800-1)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Sammanhang 1 – Övningar i läsförståelse
Spiral, 2020
(7823-122-5)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Sammanhang 2 – Övningar i läsförståelse
Häftad, 2021
(7823-138-6)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Sammanhang 3 - Övningar i läsförståelse
Häftad, 2021
(7823-139-3)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Läsförståelsetitlar för åk 4-6

Läsförståelse Gul
Häftad, 2011
(44-07849-6)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse Gul Lärarens bok
Häftad, 2022
(44-07850-2)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse Lila
Häftad, 2014
(44-10139-2)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse Lila Lättläst
Övrigt, 2022
(44-15640-8)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse Orange
Häftad, 2015
(44-10558-1)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse Orange Lättläst
Övrigt, 2022
(44-15639-2)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsning pågår 4 Elevpaket - Tryckt bok + Digital elevlicens 36 mån
Hybridprodukt, 2014
(44-16685-8)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsning pågår 5 Elevpaket - Tryckt bok + Digital elevlicens 36 mån
Hybridprodukt, 2015
(44-16696-4)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsning pågår 6 Elevpaket - Tryckt bok + Digital elevlicens 36 mån
Hybridprodukt, 2023
(44-16766-4)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse A Uppl 3
Häftad, 2014
(44-09278-2)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse A Lärarens bok
Övrigt, 2024
(44-09276-8)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse B Uppl 3
Häftad, 2014
(44-09283-6)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse B Lärarens bok
Övrigt, 2024
(44-09284-3)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse C uppl 3
Häftad, 2014
(44-09286-7)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse C Lärarens bok
Häftad, 2003
(44-09287-4)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse D uppl 3
Häftad, 2014
(44-09285-0)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse D Lärarens bok
Häftad, 2004
(44-09273-7)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Mellan raderna - lättläst Uppl 3
Spiral, 2015
(44-10967-1)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Vad står det mellan raderna
Spiral, 2015
(44-10880-3)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Mycket mer mellan raderna
Spiral, 2015
(44-10805-6)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Mellan raderna - avancerad
Spiral, 2015
(44-10800-1)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Sammanhang 1 – Övningar i läsförståelse
Spiral, 2020
(7823-122-5)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Sammanhang 2 – Övningar i läsförståelse
Häftad, 2021
(7823-138-6)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Sammanhang 3 - Övningar i läsförståelse
Häftad, 2021
(7823-139-3)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läs och tänk C Läsförståelse
Häftad, 2013
(44-09627-8)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse matematik A - Hundnapparna
Häftad, 2012
(44-07513-6)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse matematik B - Lägertjuven
Häftad, 2014
(44-08971-3)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Läsförståelsetitlar för åk 7-9

Läsförståelse Steg 3 Elevpaket - Tryckt + Digital 36 mån
Hybridprodukt, 2022
(44-16767-1)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse C uppl 3
Häftad, 2014
(44-09286-7)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse C Lärarens bok
Häftad, 2003
(44-09287-4)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse D uppl 3
Häftad, 2014
(44-09285-0)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsförståelse D Lärarens bok
Häftad, 2004
(44-09273-7)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Vad står det mellan raderna
Spiral, 2015
(44-10880-3)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Mycket mer mellan raderna
Spiral, 2015
(44-10805-6)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Mellan raderna - avancerad
Spiral, 2015
(44-10800-1)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg