Läsklar - En multisensorisk läsinlärningsmetod

Välkommen till Läsklar, en mångsidig och beprövad läsinlärningsmetod som banar väg för läsframgång hos barn från förskoleklass till årskurs 3. Vårt metodpaket kombinerar det bästa av analoga och digitala resurser för att skapa en holistisk inlärningsupplevelse.


PS: Vi söker just nu lärare som är intresserade av att delta i en studie på vårt nyutvecklade gruppmaterial.

Här kan du anmäla dig till forskningsstudien. »


Vad är Läsklar metoden?.

Läsklar är en multisensorisk läsinlärningsmetod med vetenskaplig evidens. Det analoga materialet introducerar fonologisk medvetenhet och kopplingen mellan ljud och bokstäver för att bygga en stabil grund för läsfärdigheter. Det digitala materialet tar sedan över, där barnen övar på ordavkodning, snabbläsning och förvärvar morfemkunskap. Detta kombinerade tillvägagångssätt möjliggör skräddarsydd undervisning som kan anpassas till barnens individuella behov och nivåer.

"Sedan de började jobba med Läsklar har skolan inte behövt starta några utredningar om särskilt stöd när det kommer till elevernas läs-, skriv- och språkutveckling, varken i förskoleklassen eller årskurs 1.”

Eva Pennegård - Specialpedagog och lektor Ströveltorps skola


Vad gör Läsklar metoden så effektiv?

Läsklar metoden bygger på flera vetenskapligt beprövade principer som inkluderar en lekfull inlärningsmiljö, fokus på fonologisk medvetenhet, kopplingen mellan ljud och bokstäver samt en multisensorisk metodik. Dess metodiska tillvägagångssätt är enkelt att följa och kräver minimal förberedelse, vilket gör den till en tids- och resultateffektiv lösning för barn med olika inlärningsbehov.


Vad ingår i metodpaketet?

Metodpaketet omfattar träfigurer, "hus" med bokstavsfack, ordkort, stavelsekort, bokstavsbrickor och en praktisk förvaringslåda i trä. Dessutom inkluderas en omfattande lärarvideokurs online med teoretisk kunskap och praktiska demonstrationer för att underlätta för lärare att implementera metoden på bästa sätt.


Metodens framgång och vetenskapliga grund

Vetenskapliga studier har visat anmärkningsvärda resultat med Läsklar Metoden. I jämförelse med andra läsinlärningsmetoder har elever som använt Läsklar presterat bättre på flera områden, inklusive avkodning av ord och bokstavskännedom.

Länk till studie på tutoringversionen av materialet »

Läsklar Online för ytterligare läsutveckling

Efter att barnen har slutfört det fysiska metodmaterialet kan Läsklar Online ytterligare stärka deras läsfärdigheter genom att erbjuda en serie av stegvisa övningar för att förbättra läsning, stavning och ordigenkänning.


Avslutande Ord

Läsklar Metoden är en beprövad och omfattande läsinlärningsmetod som har visat sig vara framgångsrik för barn med olika inlärningsbehov. Med kombinationen av analogt och digitalt material samt stöd av vetenskapliga resultat och lärarrecensioner, är Läsklar Metoden ett oumbärligt verktyg för att främja barns läsförmåga och språkutveckling.

Läsklar metodpaket: Analogt 2 terminers leasing + Digitalt 2 terminers skollicens av Anna Aldenius Isaksson
Färdigt paket med utbildningsv,
(lk-00001)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Här ser du Läsklars sortiment — du kan beställa här eller på LäroMedias hemsida.

Läsklar Online skollicens 12mån
2023
(lk-00009)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsklar metodpaket: Analogt 2 terminers leasing + Digitalt 2 terminers skollicens
Färdigt paket med utbildningsv,
(lk-00001)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Läsklar alla 4 böcker
Häftad,
(lk-00011)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Apans Bok - Läsklar
Häftad,
(985328-0-7)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Drakens Bok - Läsklar
Häftad,
(985328-6-9)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Elefantens Bok - Läsklar
Häftad,
(985328-4-5)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Lejonets Bok - Läsklar
Häftad,
(985328-8-3)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Stavelsekort och graf

(lk-00007)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg