Vi kan vård!

Sanoma Utbildning samarbetar med författare som har lång erfarenhet av både undervisning och av att arbeta inom vård och omsorg. Varje författare är vald utifrån sin specialkompetens inom respektive område.

Maria Sandum, redaktör för vård- och omsorgsredaktionen på Sanoma Utbildning, har tidigare jobbat som sjuksköterska inom palliativ vård, akutgeriatrik, och inom äldreomsorg. Dessutom har hon varit vård-och omsorgslärare både på gymnasiet och inom vuxenutbildning.

Tillsammans producerar vi välskrivna, lättbegripliga läromedel som inte tummar på faktainnehållet.

Ett pedagogiskt upplägg för ökat lärande

Inför höstterminen 2022 hittar du tvåans bok till de reviderade titlarna som ingår i 2021 års vård- och omsorgsprogramsreform. Alla titlar bygger på samma pedagogiska upplägg.

  • Lättlästa och tydliga texter som utgår från kursens centrala innehåll
  • Markerade begreppsord med förklaringar i texten
  • Varje kapitel är indelat i avsnitt som avslutas med korta Kan du nu?
  • Sammanfattningar i punktform i slutet av kapitlen
  • Rikligt och med en stor variation av övningstyper

Lärarhandledningar

Nu finns lärarhandledningar till Social omsorg 1 och Anatomi och fysiologi 1. Arbetet med våra digitala, nedladdningsbara lärarhandledningar fortsätter och vi kommer att presentera flera nya lärarhandledningar under året.

Fysiska eller digitala läromedel? Nu är valet ditt.

Ettans bok till de programgemensamma grundkurserna finns i digital form, och tvåans bok kommer fyllas på efter hand.

Licenserna är uppdelade på elevlicens (6 alt. 12 månader) respektive lärarlicens (12 månader).

Digitala stöd

Vår digitala portal Övningsmästaren är ett kostnadsfritt komplement med ljudfiler till våra läromedel. Eleven kan lyssna direkt i mobilen och behöver inte ladda ner filerna.

Många elever på vård- och omsorgsutbildningar har ett annat modersmål än svenska. Genom att tillhandahålla bland annat ljudfiler med inläst tal samt modersmålsstöd via ILT blir materialet mer lättillgängligt även för dessa elever.


Sanomas titlar till nya Vård och omsorgsprogrammet

Anatomi och fysiologi 1
Häftad, 2021
(523-5737-8)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Anatomi och fysiologi 2
Häftad, 2022
(523-5738-5)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
Häftad, 2021
(523-5774-3)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
Häftad, 2022
(523-6182-5)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Gerontologi och geriatrik
Häftad, 2022
(523-3196-5)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Hälso- och sjukvård 1
Flexband, 2022
(523-5436-0)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Omvårdnad 1
Häftad, 2021
(523-6001-9)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Omvårdnad 2
Häftad, 2022
(523-6335-5)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Psykiatri 1, upplaga 3
Häftad, 2021
(523-6164-1)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Psykiatri 2, upplaga 2
Flexband, 2021
(523-5720-0)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Social omsorg 1
Häftad, 2021
(523-5772-9)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Social omsorg 2
Häftad, 2021
(523-6165-8)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Vårdpedagogik och handledning, upplaga 2
Häftad, 2021
(523-5704-0)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg