Bornholmsmodellen® – senaste upplagan 2022

Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket kom första gången ut 1994 efter en översättning och bearbetning till svenska av det danska materialet, som ingick i den vetenskapliga studien i det nu så välkända Bornholmsprojektet. Det är också därifrån den första svenska utgåvan har fått sitt namn, numera kallad ”originalversionen” (Häggström, Ingrid). Modellen har sedan dess stimulerat många barns språkliga medvetenhet och gjort dem läsberedda.

Nu har den fjortonde upplagan av originalversionen av Bornholmsmodellen kommit ut.

Bilden till höger illustrerar Bornholmsmodellens struktur och språklekgrupper. Under åren som gått har många förbättringar och tillägg i form av kompletterande material tillkommit. De illustreras på bilden av balkonger på huset. Själva stommen i Bornholmsmodellen och planeringen med de 32 veckornas språklekar, är emellertid desamma.


Bornholmsmodellen® – senaste upplagan 2022

I Bornholmsprojektet följde forskarna två grupper av 6-åringar under ett läsår. Den ena gruppen fick fungera som experimentgrupp. Gruppen fick dagliga språklekar under 8-månader. Den andra gruppen tillhörde en kontrollgrupp, där lärarna inte fick några speciella instruktioner om språklekar. Ur varje grupp identifierades elever som man ansåg ligga i riskzonen, för att senare utveckla dyslexi. Alla barn drog nytta av projektet men det var riskgruppsbarnen, som var de stora vinnarna!

Vissa speciella framgångsfaktorer redovisades när resultatet från Bornholmsprojektet presenterades.

Dessa var följande:

 • språklekarna lektes dagligen under 15-20 minuter under ett läsår.
 • alla barn i gruppen, utan undantag, deltog i språklekarna.
 • gruppen omfattade ca 10-12 elever.
 • svårighetsgraden ökade successivt över tid
 • delar av programmet repeterades under 8 veckor på hösten i årskurs 1.
 • Slutsatsen blev att det går att träna upp en fonologisk medvetenhet. Genom ett strukturerat program med språklekar som sträcker sig över lång tid, kan eleverna göras läsberedda och ge dem en bättre lässtart.

  De första språklekgrupperna passar utmärkt att börja med redan i förskolan. Ett 8-veckors program finns för 4-5-åringar.


  Här kan du beställa nya upplagan av Språklekar enligt Bornholmsmodellen - en väg till skriftspråket

  Här hittar du alla delar av Ing-Reads utvecklande produktportfölj

  Affisch till Bornholmsmodellen
  2018
  (ing-6)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Bildkort till CD-skivan lyssnandelekar
  Bildkort,
  (ing-24)
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Bildkort till Ute- och inneljud
  Bildkort, 2017
  (ing-25)
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Bildramsor, bildkort små
  Bildkort,
  (ing-7)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Bornholmslek Klasslicens 12 månader

  (ing-302)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Bornholmslek Skollicens 12 månader

  (ing-301)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Djurparken
  Spel,
  (ing-048)
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Hitta Bokstaven Handledning

  (978774-7-3)
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Hur låter orden Handledning uppl 2
  Spiral, 2018
  (978774-8-0)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Memory blå Memory grön

  (ing-28)
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Musdomino Skicka vidare
  Rimspel,
  (ing-27)
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Omaka Par
  Spel,
  (ing-111)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Ordfamiljer
  Spel,
  (ing-112)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Paket: 6 st rimspel

  (ing-30)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Rävdomino En ska bort

  (ing-29)
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Svenska Trugs 1

  (ing-201)
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Trugs kortlek sj-ljud

  (ing-044)
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Trugs kortlek tj-ljud

  (ing-045)
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg