Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Hanna Karlsson, Lena Molin, Kjell Haraldsson
Förlag: Sanoma Utbildning
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Danskt band
Utgiven: 2009-12-28
Språk: Svenska
Antal sidor: 72
Vikt: 254g
ISBN: 622-7356-9

Koll på Världen Aktivitetsbok

Hanna Karlsson, Lena Molin, Kjell Haraldsson (Danskt band)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Geografi och lokalhistoria (N)

Beskrivande text

Koll på Världen aktivitetsboken tillhör läromedlet Koll på Världen och ingår i serien Koll på Geografi, upplaga 1. Böckerna lägger tonvikten vid naturgeografi och kulturgeografi. I materialet presenteras arbetsformer som gör att geografiska fakta kan knytas till verkligheten - till elevernas egen omgivning. Varje uppslag i aktivitetsboken motsvarar ett uppslag i grundboken. På så sätt blir arbetsgången tydlig och enkel för eleverna. Eleverna arbetar med kartor, tabeller, begrepp och olika typer av frågor. Till materialet finns även Koll på Världen lärarhandledningen. Där finns metodiska tips, bakgrundsfakta och kopieringsunderlag.