Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Kjell Haraldsson, Hanna Karlsson, Lena Molin
Förlag: Sanoma Utbildning
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Danskt band
Utgiven: 2007-06-19
Språk: Svenska
Antal sidor: 64
Vikt: 211g
ISBN: 622-7343-9

Koll på Sverige Aktivitetsbok

Kjell Haraldsson, Hanna Karlsson, Lena Molin (Danskt band)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Sverige (Nc)

Beskrivande text

Koll på Sverige aktivitetsboken tillhör läromedlet Koll på Sverige och ingår i serien Koll på Geografi. Böckerna lägger tonvikten vid naturgeografi och kulturgeografi. I materialet presenteras arbetsformer som gör att geografiska fakta kan knytas till verkligheten - till elevernas egen omgivning. Varje uppslag i aktivitetsboken motsvarar ett uppslag i grundboken. På så sätt blir arbetsgången tydlig och enkel för eleverna. Eleverna arbetar med kartor, tabeller, begrepp och olika typer av frågor. Till materialet finns även Koll på Sverige lärarhandledningen. Där finns metodiska tips, bakgrundsfakta och kopieringsunderlag.