Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Lena Molin, Hanna Karlsson, Kjell Haraldsson
Förlag: Sanoma Utbildning
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2017-02-22
Språk: Svenska
Antal sidor: 104
Vikt: 256g
ISBN: 523-3300-6

Koll på Geografi 4 Grundbok

Lena Molin, Hanna Karlsson, Kjell Haraldsson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Geografi och lokalhistoria (N)

Beskrivande text

Koll på Geografi 4 inleds med ett kapitel som introducerar kartans tecken, färger och skala samt den tematiska kartan. Kartor och namngeografi används sedan i olika sammanhang i samtliga kapitel. Boken förklarar hur Sverige har formats av naturens egna processer och av oss människor. Eleverna läser även om Sveriges naturresurser, klimat och befolkningsfördelning. Varje kapitel inleds med ett startuppslag som beskriver kapitlets innehåll och centrala geografiska begrepp. Här finns målen för kapitlet som hjälper eleverna att förstå vad de bör kunna efter att ha läst kapitlet. Genom att använda de tester som finns till varje kapitel i lärarguiden, kan du kontrollera att dina elever har uppnått målen. Till grundboken hör även aktivitetsboken där eleverna kan arbeta vidare på egen hand med uppgifter som fördjupar deras kunskaper i geografi. I Bingel finns digital färdighetsträning till Koll på Geografi 4.