Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Anna Windirsch, Bo Andersson
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2020-08-07
Språk: Svenska
Antal sidor: 256
Upplaga: 2
Vikt: 620g
ISBN: 511-0320-4

Utkik Geografi 7-9 grundbok Uppl 2

Anna Windirsch, Bo Andersson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Geografi och lokalhistoria (N)

Beskrivande text

Utkik är marknadens ledande basläromedel i SO för årskurs 7–9. Till varje ämne, geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok och ett digitalt lärarmaterial. De nya upplagorna är både anpassade till Lgr22, och har reviderats vad det gäller text och upplägg. 

Innehåll och upplägg
Varje kapitel inleds med ett uppslag där man med hjälp av bilder, ord och frågeställningar kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och knyta an till elevernas förförståelse. 
Utkik geografi innehåller följande kapitel: 
•    Geografi att undersöka platser (introducerar ämnet och beskriver hur man kan jobba med geografiska frågor) 
•    Med kartor jorden runt 
•    Väder, klimat och vegetation
•    Vår planet jorden
•    Hållbar utveckling
•    Världen befolkning
•    Produktion, handel och transporter
•    Välstånd och fattigdom i världen
•    Sårbara platser

Varje kapitel avslutas med ett uppslag som lyfter vad klimatförändringen betyder för det kapitlet tar upp. För att eleverna ska kunna se de förstått det viktiga i texten finns kortfrågor efter varje uppslag eller längre avsnitt. 

Koppling till verkligheten
Varje kapitel inleds med ett ”case”, som gör stoffet relevant och tränar eleverna i att ställa geografiska frågor. En gång i månaden läggs en ny SO-gemensam ”Månadens fördjupning” ut i det digitala lärarmaterialet. Det är text med fördjupnings- och diskussionsfrågor kring någon aktuell händelse eller intressant fråga. 

Tränar mot målen
Bokens fördjupnings- och metoduppgifter (F&M) har förnyats och utvecklats för att eleverna ska kunna träna mot målen i Lgr22. Kapitlen avslutas med sammanfattning samt repetitions- och reflektionsfrågor. Kompletterande material finns på digitalt lärarmaterial.

Utkik geografi i korthet:
• helt uppdaterat utifrån Lgr22
• förförståelseuppslag inleder varje kapitel
• löpande uppslag som tar upp klimatförändringen
• kortfrågor efter varje längre avsnitt 
• stöd i arbetet med utvärdering och bedömning