Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Mikael Gardestrand Bengtsson, Peter Östman
Förlag: Liber
Mediatyp: Onlineprodukt
Utgiven: 2012-07-06
Språk: Svenska
Upplaga: 1
ISBN: 47-91028-1

Geografi 1 och 2 Onlinebok (12 mån)

Mikael Gardestrand Bengtsson, Peter Östman

Ej i detta bibliotek

Kategori: Geografi och lokalhistoria (N)

Beskrivande text

Geografi 1 och 2 Onlinebok
För att skapa motivation och intresse för geografiämnet står eleverna i centrum vid framtagningen av Geografi, mer känt som Östmans Geografi. Ett läromedel som ger eleverna en god grund att stå på i sina geografistudier.

Utmärkande drag
- Geografiska upplevelser
- Inledande problematiseringar
- Tillgänglighet och tydlighet
- Stor mängd kartor, diagram och fotografier

Grundtemat i läromedlet är förhållandet mellan människan, resurserna och miljön samt den hållbara utvecklingen och dess möjligheter. Innehållet återspeglar det sammanhållna geografiämnet och betonar vikten av det geografiska perspektivet vid analys av omvärlden.

Geografi 1 och 2 behandlar innehållet i kurserna geografi 1 och geografi 2. Geografi 2 bygger vidare på Geografi 1 med betoning på värdet av kunskap, förståelse och upplevelser av platser och miljöer i såväl vårt eget land som i andra delar av världen.
Bland nya kunskapsområden finns bland annat plats- och regionanalys samt landskapsanalys och planering av mark och vatten.