Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Kerstin Dahlin, Torsten Bengtsson, Annica Hedin, Michael Petersson, Hippas Eriksson, Göran Svanelid
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2014-12-02
Språk: Svenska
Antal sidor: 116
Upplaga: 2
Vikt: 272g
ISBN: 47-11907-3

Upptäck Jordens resurser - Människor och miljö

Kerstin Dahlin, Torsten Bengtsson, Annica Hedin, Michael Petersson, Hippas Eriksson, Göran Svanelid (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (N.02)

Beskrivande text

Geografi ur ett globalt perspektiv
Serien Upptäck Geografi för årskurs 4-6 ger stort utrymme för geografiska analyser och diskussioner. Eleverna får träna de olika förmågorna analys, kommunikation och begreppsförståelse. Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Den här boken tar upp de delar ur kursplanen i geografi som passar bäst att beskriva ur ett globalt perspektiv.

Upptäck Jordens resurser innehåller:

  • Beskrivningar av jordens naturresurser
  • Ett kapitel om hållbar utveckling
  • Jordens inre och yttre krafter
  • Jordens befolkning
  • Kartkunskap, viktiga ord och begrepp
  • Beskrivningar av världsdelarna
  • Beskrivningar av klimatzonerna