Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Halvfranskt
Utgiven: 2013-01-15
Språk: Svenska
Antal sidor: 112
Upplaga: 6
Vikt: 964g
ISBN: 47-10781-0

Libers Storatlas 2013

(Halvfranskt)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (N(ya))

Beskrivande text

Libers Storatlas är särskilt uppskattad för att:
- Grundkartorna är utförda som miljökartor.
- Temakartorna behandlar de klassiska ämnena klimat, berg och jord, befolkningsspridning, produktion, markanvändning och topografi. Dessutom tar de upp speciella aspekter, som miljöproblem och levnadsvillkor i olika regioner.
- Mellanamerika, Kaukasusregionen och Mellanöstern med Israel presenteras i större skala än i andra skolatlaser.Libers Storatlas är särskilt uppskattad för att:
- Grundkartorna är utförda som miljökartor.
- Temakartorna behandlar de klassiska ämnena klimat, berg och jord, befolkningsspridning, produktion, markanvändning och topografi. Dessutom tar de upp speciella aspekter, som miljöproblem och levnadsvillkor i olika regioner.
- Mellanamerika, Kaukasusregionen och Mellanöstern med Israel presenteras i större skala än i andra skolatlaser.