Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Kerstin Dahlin, Torsten Bengtsson, Annica Hedin, Michael Petersson, Hippas Eriksson, Göran Svanelid
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2012-09-20
Språk: Svenska
Antal sidor: 180
Upplaga: 2
Vikt: 458g
ISBN: 47-10264-8

Upptäck Sverige Geografi Lgr 11 Grundbok

Kerstin Dahlin, Torsten Bengtsson, Annica Hedin, Michael Petersson, Hippas Eriksson, Göran Svanelid (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (N.02)

Beskrivande text

Upptäck Geografi – Sverige, Europa och Jordens resurser uppfyller tillsammans kursplanen i geografi i Lgr22.

Vi har noga gått igenom de tre titlarna i Upptäck Geografi och säkerställt att läromedlet fungerar väl mot kursplanen i Lgr22. Du som lärare kan därför känna dig helt trygg när du undervisar med Upptäck Geografi – Sverige, Europa och Jordens resurser.

Se samspel, upptäck samband
Jordens livsvillkor förändras. För att eleverna ska kunna delta i samhällslivet på ett bra sätt behöver de kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur. Därför har vi lagt stort fokus på bilder som väcker tankar och faktatexter som alla elever kan ta till sig.
Alla ska hänga med
Texterna har vi arbetat igenom mycket noga så att de är lättlästa. Fakta presenteras på ett sätt som liknar populärvetenskap med många ingångar till kunskapen: korta stycken, tydliga rubriker, bilder och bildtexter, faktarutor och förklarande illustrationer. Det gör det lätt också för svaga läsare att hänga med.

Heltäckande läromedel
Med Upptäck Geografi kan du vara säker på att du får med allt i din undervisning - fakta och övningar som tränar de kunskaper som eleverna ska utveckla. Det finns tre grundböcker med tillhörande arbetsböcker: Upptäck Sverige Geografi, Upptäck Europa Geografi och Upptäck Jordens resurser. Upptäck Jordens resurser avslutas med ett kapitel om alla världsdelar.