Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Anna Tyrefors, Ludvig Myrenberg, Tomas Torbjörnsson
Förlag: Natur & Kultur Läromedel
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2022-07-22
Språk: Svenska
Antal sidor: 156
Upplaga: 1
Vikt: 414g
ISBN: 27-45383-8

SOL NOVA Geografi 9 Elevbok

Anna Tyrefors, Ludvig Myrenberg, Tomas Torbjörnsson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Geografi och lokalhistoria (N)

Beskrivande text

I SOL NOVA Geografi får eleven kunskaper om varför vår jord ser ut som den gör och vad som bidrar till att den hela tiden formas och förändras. Utgångspunkten är att eleven ska förstå den värld hen lever i, för att kunna planera för en hållbar framtid.

Geografi 7 inleds med ett kapitel om vad geografiämnet handlar om och varför vi läser just geografi. Därefter följer kapitel som behandlar kartan, jordens inre och yttre krafter, jordens befolkning samt resurser och hållbarhet. I läromedlet finns även ett kapitel med relevant namngeografi. I Geografi 7 läggs grunderna för att förstå geografiämnets karaktär.

Geografi 8 fördjupar elevernas kunskaper om hur vi skapar en hållbar framtid när vi brukar, förädlar och transporterar resurser. Till exempel lyfts områden som produktion och konsumtion, handel och transporter samt klimat i förändring. Läromedlet avslutas med ett kapitel om Agenda 2030.

Geografi 9 utvecklar elevernas kunskaper om jordens befolkning. Eleverna får exempelvis kunskaper om hur människor har förflyttat sig över jorden och vilka konsekvenser som uppstår i spåren av det. Kapitel om människors skilda levnadsvillkor i världen samt städer i förändring är ytterligare exempel på innehåll. Den återkommande frågan är hur livet på jorden kan bli hållbart. Läromedlet avslutas med ett kapitel där eleverna får analysera geografiska frågor ur olika perspektiv.