Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Per Eklund
Förlag: Tukan läromedel
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2022-05-04
Språk: Svenska
Antal sidor: 360
Upplaga: 1
Vikt: 771g
ISBN: 88955-43-2

Fundament Religion 7-9

Per Eklund (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Religion (C)

Beskrivande text

Fundament Religion 7–9 utgår ifrån det centrala innehållet i Lgr22. Boken inleds med de delar av det centrala innehållet som handlar om människors identitet, sambandet mellan religion och samhälle och livsfrågor i medier och populärkultur. Begreppen livsåskådning, religionsvetenskap och religionsfrihet introduceras. Eleverna får reflektera över livsfrågor, såväl sina egna som i ett större perspektiv.

Boken förklarar byggstenarna som formar en människas livsåskådning. Judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism beskrivs utifrån rubrikerna gudsbild, enhet och mångfald, religiösa texter, högtider och traditioner, heliga platser och historia. Även religioner i Kina och Japan samt nya religiösa rörelser berörs. Religionskritik, gudsbevis och religioners roll i politiska skeenden behandlas. Eleverna möter resonemang om etiska modeller och uppmuntras genom hela boken att pröva sina egna ståndpunkter och respektera andras.