Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2022-03-22
Språk: Svenska
Antal sidor: 160
Upplaga: 2
Vikt: 404g
ISBN: 511-0735-6

Utkik Religion 4-6, 2:a uppl.

(Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Religion (C)

Beskrivande text

Utkik 4-6 SO är ett läromedel utvecklat och anpassat för Lgr22. I varje ämne finns en elevbok och ett digitalt lärarmaterial. Elevböckerna innehåller utöver texterna ett rikt urval av uppgifter och aktiviteter där eleverna kan tillämpa sina kunskaper. ”Hållplatser” med sammanfattning och viktiga begrepp kommer tätt och delar upp stoffet i greppbara bitar. 

Utkik 4-6 religion, 2:a upplagan, tar upp de stora världsreligionerna med fokus på de Abrahamistiska religionerna. Utöver elevtexterna finns många olika typer av övningar. Varje kapitel innehåller även två större ”Aktiviteter” där eleverna kan arbeta med texter, bildanalys och etik. Dessutom finns det gott om korta faktafrågor, diskussionsuppgifter och resonemang- och analysfrågor. Livsfrågor och etik behandlas ur ett elevnära perspektiv där eleverna får möjlighet att ge uttryck för sina egna tankar och resonera kring etiska dilemman.

Boken har åtta kapitel:
Religioner och livsåskådningar
Religioner i Sverige då och nu
Kristendomen
Judendomen 
Islam
Hinduism och buddhism
Livsviktiga frågor
Etik

Utkik religion i korthet:
•    tydlig struktur anpassad till Lgr 22
•    Aktiviteter där eleverna kan arbeta med texter, bildanalys och etik 
•    flera Hållplatser med sammanfattning, viktiga begrepp och uppgifter i varje kapitel
•    lärarmaterial med kommentarer till uppgifter och övningar, samt förslag till prov/bedömningsuppgifter