Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Robert Tuveson
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2022-05-06
Språk: Svenska
Vikt: 690g
ISBN: 511-0724-0

En människa tusen världar, 2:a upplagan

Robert Tuveson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Religion (C)

Beskrivande text

En människa, tusen världar är ett läromedel i religionskunskap för högskoleförberedande program. Det är ett material som lyfter diskussionen, livsfrågorna och samtiden. Som pekar på mångfalden, ökar förståelsen och fördjupar kunskaperna. Ett modernt läromedel, förankrat i omvärlden och nutiden. Människan är en enda, men världarna är tusen.

En människa, tusen världar är ett komplett material för kursen Religionskunskap 1. Människosynen står i centrum, liksom identitets- och samtidsfrågor. Läromedlet beskriver relationen mellan tro och vetenskap ur ett historiskt och nutida perspektiv. De etiska modellerna presenteras, problematiseras och tillämpas på religiösa och icke-religiösa livsåskådningar. Författaren beskriver världsreligionerna utifrån historia, trosföreställningar och samhälle, och jämför mellan dem.

Den andra upplagan av läromedlet är uppdaterad med tillägg och omarbetningar. Här finns också två nya avsnitt om sekulär humanism och sekulär feminism.

Med En människa, tusen världar får du ett gediget och genomarbetat material som du kan luta dig mot i undervisningen. 

Materialet passar dig som:
-    undervisar på ett högskoleförberedande program
-    vill ha ett modernt läromedel för Religionskunskap 1
-    vill fokusera på samtidsfrågor, människosyn och identitet
-    vill ha ett läromedel som kopplar genomgångar och övningar till kursens centrala innehåll
-    vill känna dig trygg med att materialet täcker in hela kursinnehållet