Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Onlineprodukt
Utgiven: 2015-11-25
Språk: Svenska
Upplaga: 1
ISBN: 40-68971-9

Gleerups religion 4-6 digital elevlicens 12 mån

Ej i detta bibliotek

Kategori: Religion (C)

Beskrivande text

Gleerups religion 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel som är är uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

Med Gleerups religion 4–6 får du och dina elever: 
•    Elevanpassade texter, på två nivåer
•    Stöd för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande 
•    Uppgifter på många olika nivåer

Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Den nya versionen har en ny struktur: 
•    Religioner och livsåskådningar
•    Religioner i Sverige då och nu
•    Kristendom
•    Judendom
•    Islam
•    Hinduism och buddhism 
•    Livsviktiga frågor
•    Etik
Varje avsnitt innehåller hållplatser där eleverna får möjlighet att repetera och befästa sina kunskaper. I större uppgifter, aktiviteter, får eleverna använda sina faktakunskaper för ratt träna mot målen.

Interaktivt och multimodalt
Kommentarer hjälper eleverna att tolka bilder och kartor. Materialet innehåller ett stort utbud av Begreppafilmer som presenterar delar av stoffet på ett flertal språk.

Tester och övningar
Självrättande innehållsfrågor finns i slutet av varje artikel. På hållplatserna finns frågor med mallsvar för instudering. I Aktiviteterna använder eleverna sin förvärvade faktakunskap och tränar mot målen. Till varje avsnitt finns ett färdigt prov med facit. 

Flexibel struktur ger möjlighet till differentiering
Eleverna kan välja mellan grundtext och lättläst. Dessutom finns texten tillgänglig som talsyntes eller som inläst text. Svåra ord och begrepp presenteras tydligt. Guide på modersmål finns på arabiska och persiska.

Lärarmaterialet 
Lärarmaterialet innehåller framförallt svar och kommentarer på de olika övningarna i elevdelen. Dessutom finns det lektionstips och underlag för bedömning. Bedömningsuppgifterna är bland annat i form av provförslag.