Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Veronica Wirström, Lennart Göth, Katarina Lycken
Förlag: Natur & Kultur Läromedel
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2018-08-20
Språk: Svenska
Antal sidor: 312
Upplaga: 2
Vikt: 610g
ISBN: 27-45363-0

Religion 1 för gymnasiet Uppl 2

Veronica Wirström, Lennart Göth, Katarina Lycken (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Religion (C)

Beskrivande text

I Religion 1 får eleverna möjlighet att:

* reflektera över hur religion förhåller sig till identitet, och på vilka sätt religion kan vara en samhällsfråga
* diskutera livets mening utan Gud beroende på livsåskådning
* diskutera olika sätt att se på relationen mellan vetenskap och religion
* förhålla sig till olika etiska modeller och använda dem för att utveckla och fördjupa etiska resonemang
* undersöka såväl världsreligionerna som andra livsåskådningar för att kunna göra jämförelser av olika sätt att förstå världen och människan.
* hitta likheter och skillnader både inom och mellan olika trosuppfattningar.

I Religion 1 finns kapitel som fokuserar på sambandet mellan identitet, samhälle och religion. Andra kapitel innehåller bland annat exempel på hur skilda sätt att tolka texter och traditioner ger upphov till olika uttryck och ställningstaganden. Uppgifterna i boken ger eleverna stora möjligheter att utveckla såväl begreppshantering som resonemang. Likaså hjälper det omfattande bildmaterialet eleverna att reflektera över det lästa. 

Kostnadsfritt extramaterial

Religion 1 fortsätter på webben! Här finns kostnadsfritt material i form av begreppsövningar och examinationsuppgifter.

Digitalbok

Religion 1 finns också som digitalbok där du t.ex. kan använda zoomfunktionen för att visa bilder på storskärm i klassrummet.