Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Leif Berg, Gunilla Rundblom, Boel Nygren
Förlag: Natur & Kultur Läromedel
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2020-04-24
Språk: Svenska
Antal sidor: 176
Upplaga: 1
Vikt: 410g
ISBN: 27-45026-4

SOL NOVA Religion 7 Elevbok

Leif Berg, Gunilla Rundblom, Boel Nygren (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Religion (C)

Beskrivande text

SOL NOVA är ett nytt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen, där både innehållet och ämnesspråket är i fokus. Serien består av årskursböcker i de fyra SO-ämnena. I SOL NOVA Religion får eleverna bygga upp en förståelse för religionens och livsåskådningars betydelse för människor.

I SOL NOVA Religion presenteras de centrala tankegångarna i olika religioner runt om i världen med särskilt fokus på de största världsreligionerna. Olika trosinriktningar introduceras på ett samstämmigt sätt för att underlätta  förståelse och jämförelser. Tanken med boken är att bidra till en ökad förståelse för religionens och andra livsåskådningars betydelse för människor i Sverige men också på andra platser runtom i världen.

Religion 7 börjar med ett kapitel om vad religionsämnet handlar om och varför vi läser det i skolan. Därefter behandlas huvuddragen i världsreligionernas historia. Bokens huvudsakliga fokus ligger sen på de tre  syskonreligionerna: judendom, kristendom och islam.

Religion 8 inleds med hur religion tar sig uttryck i populärkulturen. Därefter berättas mer om östasiatiska religioner med särskilt fokus på hinduism och buddhism. Boken belyser även koppling mellan religion och konflikter i världen idag och tidigare under historien.

Religion 9 ger utrymme åt olika livsåskådningar. Här ligger också ett större fokus på området etik och moral. Relationen mellan vetenskap och religion lyfts fram i denna bok.