Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Helen Forsgren, Anna Lodén, Lisa Kirsebom
Förlag: Digilär AB
Mediatyp: Onlineprodukt
Bandtyp: Online
Utgiven: 2018-08-10
Språk: Svenska
ISBN: 984424-9-6

Digilär Naturkunskap för gymnasiet 12 mån

Helen Forsgren, Anna Lodén, Lisa Kirsebom (Online)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Naturvetenskap (U)

Beskrivande text

Fem snabba om läromedlet

  • Självrättande instuderingsfrågor med svar till varje kapitel, för att befästa innehållet.
  • Lär tillsammans – diskussionsuppgifter, gruppuppgifter, klassuppgifter.
  • Fältstudier och laborationer.
  • Forskningstorget – nyskrivet och aktuellt lektionsmaterial.
  • Inspirerande text och utvalda bilder som förstärker texten.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Naturkunskap för gymnasiet bygger på Natur & Kulturs Insikt Naturkunskap och består av intresseväckande texter, inspirerande bilder samt bildberättelser. Det finns en stor variation av uppgifter bland annat instuderingsfrågor med lösningsförslag, diskussionsuppgifter, laborationer, fördjupningar och fältstudier.

Stöttning i din undervisning

Lärarhandledningen sträcker sig från en övergripande nivå ner till varje arbets- område där det finns kommentarer till texterna och tips på uppgifter samt lärarkommentarer till laborationerna. I handledningen finns många olika typer av genomtänkta, engagerande gruppövningar, som fyra-hörn-övningar, färdiga att använda i klassrummet. Eleverna skriver sina laborationsrapporter direkt i plattformen.

Motiverar eleven

Dina elever får ett omfattande stöd i form av inbyggda ordförklaringar, instuderingsfrågor och quiz. I Biblioteket finns även bredvidläsningstexter som tar upp intressanta ämnen och ger fördjupade kunskaper. Dessutom ingår Forskningstorget där vi lyfter upp den senaste forskningen inom naturvetenskap och teknik i en text med tillhörande uppgifter och tips på vidare läsning.

Tips till dig som vill prova Digilär Naturkunskap

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över läromedlet.
  2. Titta närmare på begreppsträning inklusive självrättande övningar för att träna begreppen.
  3. Upptäck klickbara fördjupningar för den som vill lära sig mer.
  4. Skumma igenom den stora mängden laborationer.
  5. Välj ut en av de matiga lärarhandledningarna med utvalda provuppgifter och titta närmare på upplägget.