Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Anncatrin Hjernquist, Klara Rudstedt
Förlag: Sanoma Utbildning
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Danskt band
Utgiven: 2013-08-15
Språk: Svenska
Antal sidor: 100
Vikt: 312g
ISBN: 523-2064-8

Koll på NO 6 Aktivitetsbok

Anncatrin Hjernquist, Klara Rudstedt (Danskt band)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Ug,u)

Beskrivande text

Koll på NO är en läromedelsserie som väcker elevernas nyfikenhet att förstå mer om sig själva och sin omgivning. Den är helt anpassad till Lgr11 och har en tydlig uppdelning i biologi, fysik och kemi. Faktatexterna ger grundläggande förklaringar av naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier på ett begripligt och elevnära sätt. Faktatexterna och frågeställningarna ger eleverna en bra grund för att kunna granska information och ta ställning i frågor som rör naturvetenskap. Serien ger även eleverna metoder för att göra egna undersökningar. Läromedlet innehåller 3 grundböcker, en för varje årskurs. Till varje grundbok finns en Aktivitetsbok och en Lärarhandledning. Grundboken har en klar och tydlig struktur. Varje uppslag är ett avgränsat delavsnitt med många och stora förklarande bilder. Varje kapitel behandlar antingen fysik, kemi eller biologi. För att skapa intresse och undersöka elevernas förkunskaper börjar varje kapitel med ett antal frågor. Varje kapitel avslutas också med ett antal frågor för att repetera det som kapitlet behandlat. Till varje kapitel finns även mål och begrepp. Varje uppslag i elevboken stöds av material i lärarhandledningen. Den innehåller metodiska tips och idéer, mängder med övningar och laborationer som kopieringsunderlag.