Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Peter Olsson, Karl-Niklas Hult, Magnus Ehinger
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Onlineprodukt
Utgiven: 2021-07-08
Språk: Svenska
Upplaga: 1
ISBN: 511-0705-9

Naturligtvis Naturkunskap 1b digital elevlicens 6 mån

Peter Olsson, Karl-Niklas Hult, Magnus Ehinger

Ej i detta bibliotek

Kategori: Naturvetenskap (U)

Beskrivande text

Naturligtvis är ett heltäckande digitalt läromedel för gymnasieskolans kurser i naturkunskap. Med Naturligtvis får du och dina elever:

  • Stort utrymme till diskussioner och egna ställningstagande till frågor med naturvetenskaplig anknytning
  • Utvecklande innehåll med rikligt antal uppgifter i stor variation som stöd för inlärningen
  • Genomgångsfilmer som underlättar lärandet

Möjlighet till differentiering
Med Naturligtvis 1b får du ett digitalt läromedel där texter, filmer och bilder gör det lätt att att variera undervisningen. Läromedlet ger stora möjligheter till differentiering med till exempel stöd för smart studieteknik, personliga läsinställningar och möjlighet att lyssna på texten. Med flertalet “Fördjupningar” får du ytterligare möjlighet till att anpassa och utveckla innehållet i undervisningen.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Naturligtvis 1b får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet lyfter diskussionen och ställningstagande kring naturvetenskapliga frågor. Med relevant fakta och stor variation av övningar får eleverna goda förutsättningar till att utveckla sina kunskaper.

Interaktivt och multimodalt
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Det finns rikligt bildmaterial som väcker intresse och tydliggör innehållet. Till samtliga avsnitt finns genomgångsfilmer av hela kursinnehållet som tillsammans med faktatexterna underlättar elevernas lärande.

Tester och övningar
Efter varje avsnitt finns självrättande övningar så att dina elever kan stämma av vad de kan. Sist i ett område finns dessutom frågor där eleverna får utveckla sina kunskaper och ta ställning till aktuella samhällsfrågor med naturvetenskaplig anknytning.

Lärarmaterial
I lärarlicensen till Naturligtvis 1b hittar du ett fylligt lärarmaterial som ger dig som lärare pedagogiskt och praktiskt stöd. Här hittar du planeringstips, laborationer, uppgifter och provfrågor.