Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Anna Rådström, Anders Nystrand, Fredrik Holm, Susanne Fabricius
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Inbunden
Utgiven: 2022-03-24
Språk: Svenska
Vikt: 1132g
ISBN: 47-14296-5

Liber Spektrum Biologi Uppl 5

Anna Rådström, Anders Nystrand, Fredrik Holm, Susanne Fabricius (Inbunden)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Biologi (Ue)

Beskrivande text

Liber Spektrum Biologi, Lgr22-reviderad upplaga 5, är en stadielärobok för årskurs 7-9.

Psst! Finns också i Blended-paket

Boken och Digital elevlicens kan beställas förmånligt tillsammans i ett paket för skolor. Beställ då 9789147149957 Liber Spektrum Biologi med Digital (elevlicens).

Vad är nytt i Liber Spektrum Biologi?

Du som använder Spektrum Biologi sedan tidigare i din undervisning känner igen dig i upplaga 5 - Spektrum behåller sin uppskattade struktur och fortsätter att beskriva komplicerade ämnen på ett sätt som eleverna förstår.

  • Startkapitel där ämnets karaktär lyfts fram inom ramen för de långsiktiga målen.
  • Informationssökning och kritisk granskning poängteras redan bland "målen" på ingressidan, och finns nu med i Testa dig själv-uppgifter och Finaler.
  • Stöd för läsförståelsen ges genom läsförståelsefrågor i sidfoten, och en betonad huvudpunkt i avsnittssammanfattningarna.
  • I kapitlet om ekologi utvecklas beskrivningen av vad ekosystemtjänster är.
  • Ekosystemtjänster blir en tydligare brygga mellan ekologi och miljövetenskap. Miljökapitlet knyter tydligare an till ekosystemtjänster för att beskriva miljöproblem naturvetenskapligt. Kapitlet uppdateras inom klimat- och luftföroreningar.
  • Perspektivuppslagen möter tydligare den oro som dagens ungdomar "Generation Greta" kan känna inför framtida klimathot och överkonsumtion.
  • Sexualitet och relationer är uppdelat i två kapitel med hänsyn till elevernas olika mognadsgrad under puberteten. Här utökar vi med bland annat mer fokus på identiteter, relationer, jämställdhet, samtycke, frivillighet och ansvar.
  • Fokus på hur vår livsstil påverkar hälsan och risken att drabbas av olika sjukdomar, och hur exempelvis virus- och bakteriesjukdomar kan förebyggas och behandlas.
  • Kapitlet om genetik och genteknik utökas, bland annat med resonemang om de möjligheter och etiska dilemman som de nya gentekniska metoderna medför.