Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Hans Persson
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2015-01-23
Språk: Svenska
Antal sidor: 72
Upplaga: 1
Vikt: 210g
ISBN: 47-11066-7

Boken om biologi Arbetsbok

Hans Persson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Biologi (Ue)

Beskrivande text

Boken om biologi uppfyller kursplanen i biologi i Lgr22
Vi har noga gått igenom Boken om biologi och säkerställt att läromedlet fungerar väl mot den nya kursplanen i Lgr22. Du som lärare kan därför känna dig helt trygg när du undervisar med Boken om biologi.

Med Sveriges främste NO-inspiratör
Med inspirerande texter, bilder och praktiska övningar förklarar Hans Persson svåra saker och knepiga samband på ett enkelt sätt. Begreppen blir tydliga på samma lekfulla manér som i Boken om fysik och kemi.

Läs mer
Bygger upp elevernas NO-kunskaper
På ett enkelt och elevnära språk och med exempel hämtade ur vardagen förklarar Hans Persson de viktigaste begreppen inom biologin. Boken om biologi utgår helt och hållet från det centrala innehållet i Lgr22. Här finns begrepp och fakta för att förstå naturens samband liksom experiment och övningar för att göra jämförelser av experimenten. Varje kapitel övar elevernas förmåga att granska och motivera för att kunna ta ställning i olika frågor.

I arbetsboken använder eleverna sina kunskaper i övningar som är uppbyggda utifrån kunskapskraven.

Förutom tankeväckande texter och experiment tar Boken om biologi upp myter och sagor eller historiska inslag till de olika kapitlen.

Recept på framgångsrik NO-undervisning
Boken om biologi innehåller alla de delar som Hans Persson menar är väsentliga för en framgångsrik NO-undervisning:
- Vardagsnära språk, som eleverna känner igen, utan att göra avkall på de vetenskapliga begreppen; t.ex. cell, molekyl, bränsle, blodomlopp och fotosyntes.
- Naturvetenskapens historia i spännande texter där eleverna förstår att samhällets utveckling går sida vid sida med elevernas egna upptäckter.
- Praktiska experiment där eleverna får pröva sina hypoteser och jämföra resultat för att bli bekväma med naturvetenskapens arbetssätt.
- Frågeställningar, artiklar eller annat tankeväckande som t.ex. hållbarhetsfrågor för eleverna att granska, motivera eller ta ställning till.

Om författarna
Läromedelsförfattaren Hans Persson är en lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre elever. Han är också verksam som utbildare och fortbildare av lärare, både i Sverige och utomlands, och har belönats med NE:s Kunskapspris för "en exceptionellt mångsidig och inspirerande lärargärning" och Lärkanpriset för sin "unika förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet bland elever och lärare."