Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Anders Henriksson
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Board book
Utgiven: 2016-02-15
Språk: Svenska
Antal sidor: 0
Upplaga: 2
Vikt: 670g
ISBN: 40-69260-3

Synpunkt 1b Uppl 2

Anders Henriksson (Board book)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Naturvetenskap (U)

Beskrivande text

Synpunkt är en serie basläromedel för gymnasieskolans kurser i naturkunskap.

Synpunkt Naturkunskap 1b, elevbok presenterar grundläggande naturvetenskap med koppling till samhällsfrågor om miljö, hållbar utveckling, hälsa och livsstil. Klassiska innehållsfrågor kompletteras med fördjupnings- och diskussionsuppgifter – allt för att ge eleverna redskap för att kunna diskutera och aktivt använda nyvunnen kunskap. Eleverna får arbeta med en tydlig koppling till ämnesplanen. Syfte, centralt innehåll och kunskapsmål presenteras i inledningen till varje kapitel så att eleverna kan se vilka förmågor de förväntas utveckla och vilka mål de bör uppnå. 

Synpunkt Naturkunskap 1b, elevbok i korthet:
• ger möjlighet att arbeta med ett pedagogiskt upplägg och ett tillgängligt språk
• ger eleverna redskap för att diskutera och aktivt använda nyvunnen kunskap
• har en tydlig koppling till ämnesplanen