Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Onlineprodukt
Utgiven: 2014-10-15
Språk: Svenska
Upplaga: 1
ISBN: 40-68610-7

Gleerups biologi 4-6 digital elevlicens 12 mån

Ej i detta bibliotek

Kategori: Biologi (Ue)

Beskrivande text

Gleerups biologi 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.
Faktatext varvas med interaktiva uppgifter. Processer och samband visas på ett tydligt sätt.
Med Gleerups Biologi 4 - 6 får du och dina elever:

  • Många möjligheter att träna på de förmågor som finns i läroplanen.
  • Rikt bildmaterial, filmer och animeringar som ger inlevelse och bra stöd för inlärningen.
  • Digital kompetens - integrerat stöd för att arbeta med läromedlets multimediala uppgifter.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Gleerups biologi 4 - 6 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Processer och samband, t ex fotosyntes och ekosystemet, visas på ett tydligt och levande sätt. Diskutera samband och dra slutsatser genom att använda biologiska begrepp.

Interaktivt och multimodalt
Bildmaterial och länkar till filmer och bildspel visar samband och processer på ett tydligt och levande sätt. I avsnitten finns sammanfattande genomgångsfilmer, som kan användas både som ingång och som repetition.

Tester och övningar
Eleverna får träna ordkunskap och begrepp med hjälp av återkommande, självrättande övningar. Diskussionsuppgifter och repetitionsfrågor får eleverna att tänka till, ger fler perspektiv och en djupare förståelse. I resultatvisningen kan du följa upp resultaten av övningarna.

Lärarstöd
Lärarmaterial med lektionstips, underlag för undersökningar, förslag på förberedande uppgifter och diskussionsfrågor, tips på hur du kan arbeta interaktivt, prov samt en mall för pedagogisk planering och bedömning.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Gleerups biologi 4 - 6 täcker kursplanens alla delar och det centrala innehållet. Som lärare har du stor flexibilitet att lägga upp undervisningen på det sätt som passar dig och dina elever. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med en eller flera elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.