Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Ingrid Monthán
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Onlineprodukt
Utgiven: 2013-08-09
Språk: Svenska
Upplaga: 1
ISBN: 40-68253-6

Gleerups fysik 7-9 digital elevlicens 12 mån

Ingrid Monthán

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Ucc)

Beskrivande text

Gleerups fysik 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel som är uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Titano.

Med Gleerups fysik 7–9 får du och dina elever: 

  • Elevanpassade texter, på två nivåer
  • Interaktivt och multimodalt innehåll
  • Stöd för smart studieteknik

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Den nya versionen har en ny struktur:

  1. Materia
  2. Värme och klimat
  3. Kraft och rörelse
  4. Tryck
  5. Elektricitet och magnetism
  6. Akustik
  7. Optik
  8. Energi
  9. Atom- och kärnfysik
  10. Universum

Miljöfrågor sätts i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle. Ett lättfattligt språk och intressanta kopplingar till elevernas vardag ökar läslusten. För att träna förmågorna finns innehållsfrågor, fördjupningsuppgifter och diskussionsfrågor med samhällsanknytning.

Interaktivt och multimodalt
Inledande bilder anknyter till avsnittens innehåll och filmer förtydligar fysikens begrepp. Det finns också animationer som underlättar förståelsen av olika fysikaliska skeenden som annars kan vara svåra att förstå.

Lättläst version
Eleverna har möjlighet att välja en enklare textversion om de önskar, där huvudinnehållet förklaras på ett mer lättillgängligt sätt.

Tester och övningar
Genom täta frågekontroller kan eleverna testa sig själva. Här finns såväl enklare frågor som frågor av mer utmanande karaktär, där eleverna kan behöva använda andra källor när de ska förklara begrepp och föra egna resonemang. Sist i varje avsnitt finns också självrättande repetitionsfrågor. I resultatvisningen kan du följa upp resultaten av övningarna.

Studiestöd på modersmål
I Gleerups fysik ingår ett studiestöd på arabiska, som riktar sig till elever som är nyanlända eller har nybörjarkunskaper i svenska. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållet, och aktiveras via Inläsningstjänst.

Lärarstöd
Lärarmaterial med handledning till varje avsnitt, demonstrationer, laborationer, en provbank och bedömningsmaterial.

Personlig lärupplevelse
Stöd för smart studieteknik som ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Täcker kursplanens alla delar och det centrala innehållet där du som lärare har stor flexibilitet att lägga upp undervisningen på det sätt som passar dig och dina elever. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med en eller flera elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.