Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Wilhelm Agrell
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 1998-02-25
Språk: Svenska
Vikt: 350g
ISBN: 44-00438-9

Konsten att gissa rätt

Wilhelm Agrell (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Sei)

Beskrivande text

Underrättelsevetenskapen handlar om analyser och förutsägelser om komplexa mönster i omvärlden. Det är en hemlig vetenskap som haft långt fler utövare än teoretiker och som i hög grad saknat de öppna vetenskapernas kritiska diskussion kring metoder och teoribildning. Konsten att gissa rätt är ett av de första arbeten som konsekvent tar upp underrättelseanalysens problem ur ett vetenskapligt och metodologiskt perspektiv. Boken är en introduktion till ett intressant och alltmer betydelsefullt kunskapsfält.