Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Wilhelm Agrell
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2009-02-09
Språk: Svenska
Antal sidor: 0
Upplaga: 1
Vikt: 362g
ISBN: 40-66411-2

Underrättelseanalysens metoder och problem

Wilhelm Agrell (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Sei)

Beskrivande text

Terrorattackerna den 11 september 2001 och de stora felbedömningarna inför Irakkriget 2003 har visat att förmågan att tolka och analysera underrättelsematerial är avgörande både för enskilda länder och det internationella samfundet. Hotens förändrade innebörd leder till att analyser som tidigare kunde inriktas på ett begränsat antal avgränsade frågor nu måste ta sig an nya okända fält med komplexa problem och stora osäkerheter. I Sverige kom Tsunamikatastrofen att illustrera en annan del av problematiken, hur ett oväntat händelseförlopp inledningsvis kan misstolkas därför att det alltför mycket avviker från det förväntade och ingen vet vem som i tid ska foga samman helhetsbilden.

Underrättelseanalysens metoder och problem är en unik metodhandbok som systematiskt går igenom hur underrättelsetjänster i praktiken försöker lösa svåra analytiska problem och göra rimliga bedömningar utifrån osäkra eller ofullständiga uppgifter.

Boken är användbar för alla som i sitt yrkesliv måste kunna analysera komplexa händelseförlopp under tidspress. Den är främst riktad till blivande och verksamma analytiker, men är även relevant för polisutbildningen och utbildningar inom krishantering.

Wilhelm Agrell är professor i underrättelseanalys och verksam vid Lunds universitet.