Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Förlag: Norstedts Juridik
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2011-02-22
Språk: Svenska
Antal sidor: 115
Upplaga: 0
Vikt: 211g
ISBN: 38-23532-4

Uppföljning av signalspaningslagen. SOU 2011-13

(Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Total krigföring (Se)

Beskrivande text

Ändring i FRA-lagen går inte att tillämpa!

Den kritiserade FRA-lagen ändrades 2009 genom bl.a. tillkomsten av en skyldighet att underrätta enskilda personer om huruvida de utsatts för signalspaning. Det har visat sig att den nya regeln är verkningslös, eftersom Försvarets radioanstalt (FRA) måste rätta sig efter långgående sekretessbestämmelser i dessa fall.
Konstaterar att det i stället är Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet (Siun) som får ta ansvaret för rättssäkerheten när det gäller signalspaning. Denna myndighet ska kontrollera att FRA följer lagen.
Det är också till Siun som den enskilde kan vända sig om han misstänker att avlyssnats.