Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Michael Claesson, Zebulon Carlander
Förlag: Ekerlids
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Kartonnage
Utgiven: 2021-11-09
Språk: Svenska
Antal sidor: 192
Upplaga: 1
Vikt: 376g
ISBN: 89323-22-3

Vägval : framtiden för svensk säkerhet

Michael Claesson, Zebulon Carlander (Kartonnage)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Militärväsen (S)

Beskrivande text

Försvaret av Sverige står vi inför ett antal vägval. Tilltagande geopolitiska spänningar, nya teknologier och innovationer, samt en alltmer komplex hotbild ställer oss inför flera svåra beslut under 2020-talet och bortom.    I

boken Vägval resonerar Michael Claesson, generallöjtnant, och Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk programansvarig hos Folk och Försvar, om den nya hot- och förmågemiljön Sverige står inför. Hur kan vi använda oss av autonoma system och artificiell intelligens i försvaret av Sverige? Vilken roll kan rymden spela för svensk säkerhetspolitik? Vad för utmaningar står cyberförsvaret inför? Vilka nya samarbetsmönster ser vi i försvarspolitiken? Hur kan ett hållbarhetsperspektiv stärka försvaret?

Dessa och andra vägvalsfrågor behandlas i boken Vägval.

Michael Claesson är generallöjtnant och tjänstgör som Försvarsmaktens insatschef. Han har i flera omgångar verkat som militär rådgivare vid både Försvars-och Utrikesdepartementet samt vid Sveriges delegation till Nato i Bryssel. Claesson har genomgått generalstabsutbildning vid Führungsakademie der Bundeswehr i Hamburg och är sedan 2010 ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien.  

Zebulon Carlander är säkerhetspolitisk programansvarig hos Folk och Försvar. Han har tidigare varit redaktör för boken Sveriges försvarspolitik en antologi. Han är också tidvis tjänstgörande skyttegruppchef vid 12:e motoriserade skyttebataljon, Livgardet.