Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2016-01-11
Språk: Svenska
Vikt: 490g
ISBN: 44-09248-5

Arbetsterapi för barn och ungdom

(Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Vmj)

Beskrivande text

I Arbetsterapi för barn och ungdom har 28 ledande experter inom arbetsterapi bidragit med gedigen kunskap och klinisk erfarenhet av barn och ungdom med funktionsnedsättningar. I boken finns ett tydligt fokus på aktiviteter i barnens vardag men även i förhållande till hälsa, samhälle och transition från barn till vuxenlivet. Arbetsterapi för barn och ungdom tar även upp aktiviteter kring lek, skola och fritid samt hur barn lär sig nya aktiviteter, och hur de kan träna och kompensera för nedsatt funktion. Kommunikation, kognitivt stöd och förmågan att använda sina händer behandlas också.

Boken representerar forskningsläget för svensk arbetsterapi inom området barn och ungdom. Den visar att det finns en bredd i den pågående forskningen men också att det behövs mer kunskap. Arbetsterapi för barn och ungdom riktar sig till arbetsterapeuter inom grundutbildning och fortbildning samt till verksamma arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper som möter funktionsnedsatta barn och ungdomar.