Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Peter Hylmö
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2015-07-30
Språk: Svenska
Antal sidor: 180
Upplaga: 1
Vikt: 422g
ISBN: 47-11727-7

Hygien med egenkontroll

Peter Hylmö (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Vnbb)

Beskrivande text

Hygien med egenkontroll är avsedd för dig som ska arbeta yrkesmässigt med mat. Det kan vara i restaurangkök, i butik eller på en mindre livsmedelsanläggning.
Boken ger grundläggande kunskap om hygien för att kunna arbeta med livsmedel.

Hygien med egenkontroll behandlar mikroorganismers förekomst och livsbetingelser, smittvägar och sjukdomar. Vikten av kunskap om den personliga hygienen samt hur man rengör lokaler och redskap betonas. Boken avslutas med en del som behandlar egenkontroll. För att underlätta inläsningen finns ordförklaringar i marginalen. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och repetitionsfrågor.

Boken är skriven för kursen hygien som är obligatorisk på Restaurang- och livsmedelsprogrammet men är lika användbar i utbildningar och yrken där man behöver grundläggande kunskaper om livsmedelshygien.

Ur innehållet
Baskunskaper
Människan, maten och mikroorganismerna
Allmän mikrobiologi
Smittspridning
Matförgiftningar
Konserveringsmetoder
Livsmedelshygien
Personlig hygien
Rengöring
Lokaler och utrustning
Provtagning
Offentlig kontroll
Egenkontroll del 1, grundförutsättningar
Egenkontroll del 2, HACCP
Egenkontroll del 3, Internrevision