Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Käte From, Anne Vibeke Fleischer
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2021-12-08
Språk: Svenska
Vikt: 260g
ISBN: 44-15455-8

Föreställningsförmåga hos barn och unga med autism - Utmaningar och insatser

Käte From, Anne Vibeke Fleischer (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Vlada)

Beskrivande text

Barn och unga med autism har två typiska drag: För det första är det utmanande för dem att delta i sociala sammanhang. För det andra har de ett begränsat urval av handlingsalternativ och föredrar därför förutsägbarhet och tydliga strukturer. Båda dragen ingår i diagnosen autism och bottnar gemensamt i en bristfällig föreställningsförmåga. Men med rätt stöd och insatser från omvärlden kan den förmågan utvecklas.

Här presenteras kunskap om dessa barn på ett lättillgängligt sätt. I boken beskrivs på vilket sätt de är neuropsykologiskt avvikande. Olika teoretiska begrepp presenteras, men i fokus finns de praktiska konsekvenser som tillståndet får för barnet och omvärlden. Bokens syfte är att göra vuxna människor i omgivningen bättre på att förstå, stötta, träna och undervisa barn och unga med autism i åldern 4–17 år och att stötta deras vidare utveckling.

Målgruppen är vuxna som har nära kontakt med barn och unga med autism. Det handlar om pedagoger och personal i vård och omsorg, men också om föräldrar, familjemedlemmar och andra i barnets närhet.