Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Ulf Wallin, Fredrika Sandell, Anna-Maria af Sandeberg, Elin Monell, Maja Molin, Johanna Levallius
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2022-05-30
Språk: Svenska
Vikt: 3g
ISBN: 44-14357-6

Förstå och bemöta ätstörningar

Ulf Wallin, Fredrika Sandell, Anna-Maria af Sandeberg, Elin Monell, Maja Molin, Johanna Levallius (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Vlaaf)

Beskrivande text

Ätstörningar ödelägger liv och kan vara både långvariga och livshotande. De är komplext sammansatta fenomen som kommer i många skepnader och drabbar såväl unga som äldre oavsett kön. Personer med ätstörningar kan även brottas med stark ångest, depression, tvång och missbruk, för att inte tala om den djupa påverkan som ätstörningar har på självbild, relationer och livet i stort. Men det går att bli frisk och fri från en ätstörning.

Denna bok hjälper behandlare, föräldrar och många andra att förstå och bemöta ätstörningarnas komplexitet och utmaningar. Boken integrerar aktuell forskning och personliga reflektioner från behandlare och personer med egen erfarenhet av ätstörningar för att ge en rik helhetsbild av vad det innebär att ha en ätstörning och betydelsen av medmänskliga relationer för tillfrisknande.