Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Anette Lohmander
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2015-03-25
Språk: Svenska
Vikt: 379g
ISBN: 44-10740-0

Svante Manual

Anette Lohmander (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Vjj)

Beskrivande text

SVANTE är ett SVenskt Artikulations- och NasalitetsTEst som kan användas för test av uttal, dvs såväl artikulation som fonologi, och av nasalitet. Det är en unik kombination och det enda svenska test som finns med referensvärden till normaltalare. Referensvärden finns för åldrarna 3, 5, 7, 10, 16 och 19 år.
SVANTE har kommit till för att tillgodose behovet av ett svenskt test för bedömning av barn och vuxna med uttals- och/eller nasalitetsproblem, framförallt vid läpp-käk-gomspalt. Testet kan dock med fördel användas för bedömning av uttal och nasalitet även av andra orsaker.
Flera logopedstudenter har bidragit med referensdata inom sina examensarbeten, och två studenter ägnade sig särskilt åt att undersöka möjligheten att använda SVANTE för fonologisk bedömning. För detta ändamål innehåller testet några tilläggsord samt blanketter för fonemöversikt och processanalys.
SVANTE Manual ger en god teoretisk översikt, beskriver hur SVANTE kan användas och innehåller rikligt med referensdata. Manualen kan med fördel även användas som handbok eller lärobok.
SVANTE fyller behovet av att kunna testa artikulation och nasalitet samt göra en översiktlig fonologisk analys och vänder sig till logopeder, talpedagoger, specialpedagoger samt studenter på logopedprogrammet.
Mer information och bild på de olika delarna i Svante, finns under fliken Extramaterial.