Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Johan Bergenius, Jan Hannerz, Anders Lundin, Kenneth Pehrsson, Dan Bagger-Sjöbäck, Malin Tistad
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 1999-11-25
Språk: Svenska
Vikt: 250g
ISBN: 44-00442-6

Yrsel

Johan Bergenius, Jan Hannerz, Anders Lundin, Kenneth Pehrsson, Dan Bagger-Sjöbäck, Malin Tistad (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Vjbe)

Beskrivande text

I denna bok presenteras balanssystemets anatomi, fysiologi, diagnostik och terapi av de vanligaste sjukdomarna som drabbar både de perifera och centrala delarna av balanssystemet.Författarna till denna bok har olika specialiteter och har genom åren utgjort en informell grupp som handlagt patienter med yrsel. Boken är avsedd för vårdgivare, framför allt läkare och sjukgymnaster, i syfte att ge en tvärdisciplinär översikt av symtomet yrsel.