Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Viktor Kaldo, Gerhard Andersson, Vendela Zetterqvist
Förlag: Natur & Kultur Digital
Mediatyp: Onlineprodukt
Bandtyp: Online
Utgiven: 2016-02-08
Språk: Svenska
Antal sidor: 180
Upplaga: 1
ISBN: 27-14575-7

Leva med tinnitus

Viktor Kaldo, Gerhard Andersson, Vendela Zetterqvist (Online)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Vjbe)

Beskrivande text

Har du ett klingande, ringande, tjutande, brusande, surrande, visslande ljud i huvudet eller öronen som påverkar ditt dagliga liv? Ett stort antal personer i Sverige upplever att tinnitus inverkar på deras mående, sömn, koncentrationsförmåga och livskvalitet. Ljudet kan uppfattas störande i ett flertal situationer och ljudmiljöer såsom i tystnad, vid restaurangbesök eller vid samtal. Vissa upplever inte längre samma glädje i aktiviteter som de tidigare uppskattade. Andra känner en oro och frågar sig om deras tinnitus kommer att bli värre, eller om den är tecken på något allvarligt fel.

Leva med tinnitus är en självhjälpsbok som bygger på material som arbetats fram och prövats med goda resultat under flera år av forskning och som tillvaratar den senaste utvecklingen inom tinnitusbehandling. Metoderna i boken är hämtade från kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptance and commitment therapy (ACT). Läsaren får arbeta med olika beprövade tekniker och tillägnar sig nya förhållningssätt. Syftet är att tinnitus inte längre ska behöva ta lika stor plats i den enskildes liv.

Boken vänder sig till dig som har tinnitus eller som möter personer med tinnitus i ditt arbete.