Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Gudrun Arvidsson
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2022-12-12
Språk: Svenska
Antal sidor: 232
Upplaga: 2
Vikt: 430g
ISBN: 47-14790-8

Anatomi och fysiologi 1 Fakta och uppgifter

Gudrun Arvidsson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Vca)

Beskrivande text

Anatomi och fysiologi 1 är ett läromedel särskilt anpassat för blivande undersköterskor och vårdbiträden som studerar inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen och som läser kursen med samma namn.

Innehållet i det här läromedlet bygger på Skolverkets mål för kursen Anatomi och fysiologi 1. Anatomi är kunskapen om kroppens uppbyggnad och struktur, och fysiologi handlar om kroppens funktion.
Läromedlet tar bland annat upp:

 • Celler, vävnader och organ
 • Huden
 • Nervsystemet
 • Sinnesorganen
 • Hormonsystemet
 • Skelettet
 • Musklerna
 • Cirkulationen
 • Blodet
 • Lymfsystemet
 • Andningen
 • Matspjälkningen
 • Njurarna och urinvägarna
 • Fortplantningen
 • Läkemedel
 • Smitta och smittspridning

Läromedlets pedagogiska struktur__

 • Innehåll med förankring i kursplan och arbetsliv
 • Tillgängligt och anpassat språk samt begreppsstöd
 • Visuellt stöd i form av bilder och illustrationer
 • Fallbeskrivningar, repetitionsfrågor och fördjupningsfrågor
 • Podd-, film- och litteraturtips

Upplägg

 • Varje kapitel inleds med koppling till de kursmål som kapitlet behandlar.
 • Faktatexterna kompletteras med tydliga illustrationer.
 • Genomgående patientfall med reflektionsfrågor
 • Kapitlen avrundas med:
  Sammanfattning – återger de väsentligaste delarna av kapitlet.
  Träna begrepp – stöttar dig i att komma ihåg de centrala begreppen.
  Repetera – frågor och uppgifter som stöttar dig att minnas innehållet.
  Fördjupa – i fördjupningsuppgiften kan du ytterligare träna på kapitlets innehåll.

Om författaren
Gudrun Arvidsson har lång erfarenhet av att arbeta med människor, till en början som mentalskötare, sedan som sjuksköterska inom olika specialiteter, skol- och distriktssköterska och nu som vårdlärare.