Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Förlag: SISU Idrottsböcker
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Spiral
Utgiven: 2015-12-14
Språk: Svenska
Vikt: 256g
ISBN: 87745-62-1

Skador & sjukdomar

(Spiral)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Idrottsmedicin (Vu)

Beskrivande text

#-b-#Vad gör jag när olyckan är framme?#-br-##-/b-# I detta häfte med tillhörande webbplats beskrivs olika skador och sjukdomar som av olika anledningar drabbar fysiskt aktiva personer, och vilka åtgärder som ska sättas in när olyckan är framme. Skade- och sjukdomsförloppen beskrivs på ett enkelt och sakligt sätt och det är tydligt vad du kan behandla själv och vad som måste behandlas av läkare. #-br-##-br-# #-b-#Skadetyper, tejpning och sjukdomstillstånd#-br-##-/b-# Häftet består av två delar: Skador i rörelseapparaten och Sjukdomslära. Den första delen innehåller bland annat en genomgång av skadetyper kroppsdel for kroppsdel, samt ett avsnitt om tejpning (som även finns som filmer på tillhörande webbplats). I den andra delen har det gjorts ett urval av olika akuta sjukdoms- och skadetillstånd som kan förekomma i samband med fysisk aktivitet.