Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Kjell Hjelm
Förlag: Sanoma Utbildning
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2021-05-07
Språk: Svenska
Antal sidor: 408
Vikt: 821g
ISBN: 523-6001-9

Omvårdnad 1

Kjell Hjelm (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Vpg)

Beskrivande text

Eleven får lära sig hur man gör observationer av patientens/brukarens tillstånd samt hur man dokumenterar och rapporterar dessa vidare. Boken redogör för centrala begrepp inom omvårdnad och beskriver vikten av ett etiskt förhållningssätt i kommunikationen med och bemötandet av patienter, brukare och anhöriga. Likaså ger Omvårdnad 1 en grundlig genomgång av den lagstiftning som är aktuell inom området samt en inblick i hur omvårdnadsarbete har sett ut genom historien. Förståelsen för andra medarbetares kompetenser och vikten av teamarbete är exempel på andra bärande delar i boken.

Boken finns även i heldigital version i vår plattform Kampus.