Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Cattrin Hurtig
Förlag: Sanoma Utbildning
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2021-04-19
Språk: Svenska
Antal sidor: 352
Vikt: 718g
ISBN: 523-5772-9

Social omsorg 1

Cattrin Hurtig (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Vpg)

Beskrivande text

Social omsorg 1 ger eleven inblick i den sociala omsorgens och det sociala arbetets historia fram till idag. Kursen behandlar de verksamhetsområden som ingår i social omsorg och ger också en grundlig genomgång av den lagstiftning som styr och reglerar detta arbete.

Social omsorg 1 beskriver centrala begrepp och perspektiv inom social omsorg liksom hur ett etiskt och professionellt förhållningssätt bör genomsyra personalens kommunikation med och bemötande av de personer de hjälper. Boken ger också läsaren möjlighet att utveckla kunskaper om människors livsvillkor och levnadsvanor kopplat till hälsans olika perspektiv samt ger en inblick i det som människor anser tillför lycka i livet. Läsaren får lära sig att praktiskt använda olika tekniska och digitala hjälpmedel genom ett rehabiliterande/habiliterande förhållningssätt.