Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Hannu Sparre, Agneta Blohm
Förlag: Sanoma Utbildning
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2021-04-19
Språk: Svenska
Antal sidor: 256
Vikt: 549g
ISBN: 523-5704-0

Vårdpedagogik och handledning, upplaga 2

Hannu Sparre, Agneta Blohm (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Vpg)

Beskrivande text

I boken beskrivs hur vård- och omsorgspersonal kan hjälpa en person att lära sig hantera olika vård- och egenvårdsuppgifter. Stor vikt läggs vid kommunikation, och vad som påverkar relationen mellan patienter, brukare och personal. Boken innehåller också tydliga exempel som tränar elevens förmåga att reflektera över vilka pedagogiska behov som finns i vård och omsorgssituationer samt hur undervisning eller handledning ska anpassas till den enskildes behov och förutsättningar. Den nya upplagan har en tydlig koppling till kursens centrala innehåll, fler uppgiftstyper på olika nivåer och kapitelvis sammanfattningar. Det inledande kapitlet, Kommunikation och Samtal, ger tyngd till bokens röda tråd - mötet. Relationen mellan personal, handledare, brukare, elev och närstående är ett återkommande tema som lyfter det bekräftande förhållningssätt som färgar hela bokens innehåll. Kapitlet om kvalitetsarbete har dessutom utvecklats. En generell översyn av språket i boken har också gjorts för att underlätta inlärningen ytterligare för olika elevgrupper och ett helt nytt kapitel, Språkutvecklande arbetssätt, har tillkommit.