Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Johan Strömberg
Förlag: Sanoma Utbildning
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2013-04-29
Språk: Svenska
Vikt: 415g
ISBN: 523-1522-4

Räddningsmedicin

Johan Strömberg (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Vpj)

Beskrivande text

Räddningsmedicin beskriver Första hjälpen vid olycksfall, akut insjuknande och psykosocialt omhändertagande. Bemötande av skadade samt fysiska och psykiska reaktioner hos den drabbade, anhöriga, närstående och insatspersonal ingår också. Ett kapitel beskriver hur den statliga och kommunala räddningstjänsten samt den prehospitala akutsjukvården är organiserade. I boken förklaras hur organisationer och myndigheter samarbetar vid olyckor, katastrofer och krissituationer. Risker med transport och hantering av farligt gods samt hur man handlar vid olyckor där farligt gods är involverat belyses också. Berättelser, studieuppgifter och tips på webbadresser ger eleven möjlighet att värdera, fördjupa och granska ny kunskap inom prehospital akutsjukvård.