Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Christina Walldin, Anna Hedlund Leijon
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2023-06-16
Språk: Svenska
Antal sidor: 376
Upplaga: 2
Vikt: 835g
ISBN: 47-14792-2

Hälso- och sjukvård 1 Fakta och uppgifter

Christina Walldin, Anna Hedlund Leijon (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Vpg)

Beskrivande text

Hälso- och sjukvård 1 är ett läromedel för blivande undersköterskor och vårdbiträden som studerar inom gymnasieskola eller vuxenutbildning och som läser kursen med samma namn.

Innehållet i läromedlet bygger på Skolverkets mål för kursen Hälso- och sjukvård 1 och förbereder eleven för praktiskt arbete inom området. Faktatexter varvas med pedagogiska illustrationer och rikligt med övningar som ger stöd och underlättar elevernas inlärning. Läromedlet är anpassat språkligt och layoutmässigt för att vara så tillgängligt som möjligt, och ge stöd för kunskapsinhämtningen.

Läromedlet tar bland annat upp:

 • Folkhälsa och folkhälsoarbete
 • Levnadsvanor
 • Förändringar i människors hälsotillstånd
 • Kriser och krisreaktioner
 • Vårdplanering
 • Vård- och omsorgsuppgifter och medicinska åtgärder
 • Medicinteknisk utrustning
 • Första hjälpen
 • Rehabilitering, habilitering och egenvård
 • Bemötande och kommunikation
 • Personcentrerad vård
 • Rapportering och dokumentation

Läromedlets pedagogiska struktur

 • Innehåll med förankring i kursplan och arbetsliv
 • Tillgängligt och anpassat språk samt begreppsstöd
 • Visuellt stöd i form av bilder och illustrationer
 • Fallbeskrivningar, repetitionsfrågor och fördjupningsfrågor
 • Podd-, film- och litteraturtips

Kapitelupplägg

 • Varje kapitel inleds med koppling till de kursmål som kapitlet behandlar
 • Faktatexterna kompletteras med tydliga illustrationer
 • Genomgående patientfall med reflektionsfrågor
 • Kapitlen avrundas med:
  Sammanfattning – återger de väsentligaste delarna av kapitlet.
  Träna begrepp – stöttar dig i att komma ihåg de centrala begreppen.
  Repetera – frågor och uppgifter som stöttar dig att minnas innehållet.
  Fördjupa – i fördjupningsuppgiften kan du ytterligare träna på kapitlets innehåll.