Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Eva Wedman, Nina Bodén
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2022-09-08
Språk: Svenska
Antal sidor: 156
Upplaga: 1
Vikt: 312g
ISBN: 47-14488-4

Social omsorg 2 Fakta och uppgifter

Eva Wedman, Nina Bodén (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Vpg)

Beskrivande text

Social omsorg 2 är ett läromedel särskilt anpassat för blivande undersköterskor och vårdbiträden som studerar kursen med samma namn inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Innehållet i det här läromedlet bygger på Skolverkets mål för kursen Social omsorg 2 och går bland annat igenom:

 • Hur vi formas socialt och kulturellt
 • Barns behov av omsorg
 • Socialtjänstens arbete
 • Stöd kring boende och sysselsättning
 • Etik och bemötande i social omsorg
 • Digitalt stöd i social omsorg

Läromedlets pedagogiska struktur

 • Innehåll med förankring i kursplan och arbetsliv.
 • Tillgängligt och anpassat språk samt begreppsstöd.
 • Visuellt stöd i form av bilder och illustrationer.
 • Fallbeskrivningar, repetitionsfrågor och fördjupningsfrågor.
 • Podd-, film- och litteraturtips

Upplägg
-Varje kapitel inleds med koppling till de kursmål som kapitlet behandlar

 • Faktatexterna kompletteras med tydliga illustrationer
 • Genomgående patientfall med reflektionsfrågor
 • Kapitlen avrundas med:
  Sammanfattning – återger de väsentligaste delarna av kapitlet.
  Träna begrepp – stöttar dig i att komma ihåg de centrala begreppen.
  Repetera – frågor och uppgifter som stöttar dig att minnas innehållet.
  Fördjupa – i fördjupningsuppgiften kan du ytterligare träna på kapitlets innehåll.