Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Gerd Faxén Irving, Brita Karlström, Elisabet Rothenberg
Förlag: Studentlitteratur
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2010-09-10
Språk: Svenska
Antal sidor: 230
Upplaga: 1
Vikt: 824g
ISBN: 44-05211-3

Geriatrisk Nutrition Mat och kostbehandling för äldre Uppl 1

Gerd Faxén Irving, Brita Karlström, Elisabet Rothenberg (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Geriatrik (Vs)

Beskrivande text

Strategier för att förbättra nutritionsomhändertagande av äldre kräver kunskap. Denna bok är tänkt som en läro- och uppslagsbok som ska kunna användas i undervisning och av dem som arbetar med äldre och äldres mat. Den har ambitionen att täcka såväl teoretiska som praktiska aspekter på de specifika nutritionsproblem som följer med åldrandet.

Tyvärr har sakregistret i boken blivit fel, vilket innebär att sidhänvisningarna i registret inte stämmer överens med sidan där ordet återfinns. Under tiden kan du hämta det korrekta sakregistret här. Vi är hemskt ledsna för detta, och kommer givetvis att rätta det i nästa tryckning av boken.