Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Marie Mellström
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2006-02-24
Språk: Svenska
Antal sidor: 204
Upplaga: 1
Vikt: 300g
ISBN: 44-03946-6

Dokumentation och rättssäkerhet inom äldreomsorgen

Marie Mellström (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Geriatrik (Vs)

Beskrivande text

På senare år har stora förändringar skett inom socialtjänsten och äldreomsorgen och behovet av en handbok om dokumentation har växt sig allt starkare. Dokumentation och rättssäkerhet inom äldreomsorgen ger en ingående översikt över när och hur dokumentation ska ske, både enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Med fokus på de legala aspekterna beskrivs ett biståndsärendes olika faser från ansökan till genomförande. Boken tar även upp frågan om hur de äldre som saknar anhöriga, och inte själva kan eller orkar uttrycka sina önskemål, kan ta vara på sin rätt. För dessa kan en ställföreträdare medverka till ett demokratiskt arbetssätt mellan den enskilde och handläggaren eller den som ska planera och genomföra insatsen. Flera konkreta exempel åskådliggör hur dokumentation bör utformas i ett biståndsärendes olika faser. Dessutom innehåller boken en lathund för utredning samt exempel på blanketter som kan användas för personakt, individuell plan, journal och signaturlista. Boken vänder sig till studerande vid universitets- och högskoleutbildningar inom socialt arbete, vård och omsorg. Den kan med fördel även användas som en handbok för redan yrkesverksamma. På bokens webbplats finns länktips samt blanketter att ladda ner.