Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Gunilla Silfverberg, Britt-Marie Ternestedt, Göran Lantz, Magnus Öhlander, Lennart Nordenfelt
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2007-09-06
Språk: Svenska
Vikt: 402g
ISBN: 44-02291-8

Hemmets vårdetik

Gunilla Silfverberg, Britt-Marie Ternestedt, Göran Lantz, Magnus Öhlander, Lennart Nordenfelt (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Geriatrik (Vs)

Beskrivande text

Vård i hemmet blir allt vanligare. Olika vårdformer utvecklas och professionella vårdare och medicinsk apparatur kommer innanför hemmets dörr. Det ger större möjligheter än tidigare att både ge och få vård hemma. Hem är ett laddat begrepp och rikt på associationer, oftast av positivt slag. Men hemmet kan också för människor som saknar kraft och ork utgöra platsen för ensamhet, vanmakt och isolering. Knappt hälften av alla som dör årligen avslutar sina dagar i det egna hemmet eller inom särskilda boendeformer. Vilka funktioner och värden representerar det egna hemmet för människor i en sen fas av livet? Är det alltid möjligt och önskvärt att dessa förs över från det privata hemmet till ett institutionsboende? Dessa frågor och problem diskuteras i denna antologi. De är aktuella för dem som behöver vård och omsorg i det egna hemmet liksom för dem som är i färd med att flytta till ett annat boende. De är också angelägna för dem som har till professionell uppgift att vårda och ge omsorg och har sin givna plats i vårdutbildningar. De berör också beslutsfattare och politiker, som ytterst formulerar vårdens mål och intentioner.